entreentre

eng

dk

om

Ee 3 - udstilling. ENTREENTRE Presents Works by Nat Chard, Perry Kulper and Teis Draiby

'Entreentre Presents Works by Nat Chard, Perry Kulper and Teis Draiby'
Leth & Gori - Absalonsgade 21B st th - 1658 København V
6. marts - 10. april 2015

Nat Chard, Perry Kulper og Teis Draiby arbejder på forskellig vis med at gentænke arkitekturens tegne- og modelværktøjer. De udvikler instrumenter og teknikker, der udfolder arkitekturens tidslige udstrækning og udfordrer den konventionelle brug af flade, statiske billedplaner til gengivelse af rum.

I Nat Chards arbejde undersøges som oftest fænomener og strategier, der vanskeligt lader sig gribe i traditionelle tilgange til arkitektur, for eksempel ubestemthed og flertydighed. I flere af Chards projekter anvendes hyper-specifikke teknikker til at fremstille paradoksale konstruktioner, som omgår det programmerede og programmerende i arkitekturen. Det ses blandt andet i serien af tegneinstrumenter, der er konstrueret til at kaste maling på et billedplan i en på én gang nøjagtig styret og åbenlys ukontrollerbar bevægelse. På udstillingen vises to af disse tegneinstrumenter, der er blevet til i samarbejde med arkitekt Perry Kulper. Desuden vises fotografisk materiale, som stammer fra Nat Chards tid som professor på arkitektskolen i København. Blandt andet vises to specialkonstruerede pinhole kameraer og foldede billedplaner baseret på studier af teknikken bag baggrunds-malerierne i naturhistoriske habitat dioramaer. I fotografierne indgår registreringer af aksen Holmen - Amalienborg - Marmorkirken på stedet hvor Operaen nu blokerer landskabet og horisonten. Nat Chard er professor ved The Bartlett School of Architecture, London

Teis Draiby kombinerer arkitektur og udvikling af software. Hans software er eksperimenterende arkitektur-redskaber, hvor tid gøres håndgribelig og håndterbar i den rumlige afbildning. På udstillingen vises en serie billeder af byrum, hvor softwaren anvendes til at vise sammenhænge på tværs af en tidslig udstrækning og gør det muligt at forstå flere tider på en gang. Softwaren etablerer et dynamisk billedplan, hvor tiden kan strækkes eller sammenpresses i en interaktiv bearbejdning af ‘timeslice’-effekten, som blandt andet kendes fra målfotos og film-effekter. Som udgangspunkt for billederne er anvendt filmfootage optaget i samarbejde med Entreentre i Vesterbros byrum og på byggepladsen Bryghusprojektet/Realdania ved Københavns Havn. Teis Draiby er arkitekt og programmør. Han bor og arbejder i København.

I forbindelse med udstillingen udgiver Entreentre en pamflet, som foruden billeder af Nat Chards, Perry Kulpers og Teis Draibys arbejde indeholder tekst af Niels Grønbæk, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Udstillingen blev støttet af Vesterbropuljen / Vesterbro lokaludvalg.

Fotos nedenfor af Entreentre, april 2015.

Til venstre: Nat Chard, Cold Bog fotografier og Bog Camera, 2001. Til højre: Nat Chard og Perry Kulper, Instrument Eight Throwing Paint, 2013
Nat Chard, Bog Camera, 2001
Nat Chard, Bog Camera test fortografier fra Opera byggegrunden, Holmen, København, 2001
Teis Draiby, Timefold registrering, Bryghusgrunden, København 2015
Teis Draiby, Timefold registrering, Bryghusgrunden (detail), København 2015
Nat Chart og Perry Kulper, Instrument Eight, 2013/2015
Nat Chart og Perry Kulper, Instrument Eight, 2013/2015
Nat Chart og Perry Kulper, Instrument Eight, 2013/2015
Nat Chart og Perry Kulper, Instrument Eight, 2013/2015
Udstillingestedet set fra gaden
Teis Draiby demonstrerer timeslice software ved udstillingsåbningen
Udstillingsåbning
Intervention i gaden overfor udstillingsstedet, udført til udstillingens finissage af Niels Grønbæk. Knytter an til NG's tekst Overview of the Excluded i ENTREENTRE Pamphlet 1, som blev udgivet i forbindelse med udstillingen.